Technikum Infotech

Prawie 1 mln 300 tysięcy złotych na zajęcia oraz staże dla uczniów otrzymało Technikum Programistyczne INFOTECH w Białymstoku z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Z możliwości rozwoju będą mogli skorzystać również nauczyciele. Zakupiony zostanie także sprzęt komputerowy. Ruszająca od września szkoła, wspólnie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, realizować będzie projekt pod nazwą „INFOTECH – wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej”. Pieniądze pochodzą z działania „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki